Pomoc administracyjna

W związku z opublikowaniem Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, dla polskich zakładów opieki zdrowotnej poszukujemy pracowników medycznych z Europy Wschodniej lub pomagamy obsłużyć tych, którzy sami się zgłosili. Przeprowadzamy wszelkie niezbędne czynności takie jak:
1. Weryfikacja kandydatów do pracy.
2. Pomoc w zarejestrowaniu Oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.
3. Przypilnowanie wydania wizy na wjazd do RP.
4. Znalezienie mieszkania do zamieszkania w okresie po przyjeździe.
5. Odebranie i przekierowanie do miejsca pobytu (ewentualnej kwarantanny).
6. Podpisanie umowy najmu mieszkania.
7. Założenie rachunku bankowego.
8. Kupienie karty SIM polskiego operatora GSM.
9. Przygotowanie warunków przyjazdu/pobytu dla członków rodzin.
10. Asysta językowa, kulturowa i bytowa w pierwszych miesiącach pobytu w Polsce.
11. Przeprowadzenie 3 miesięcznego (2 x na tydzień po 45 minut) kursu języka polskiego (on-line lub stacjonarnego), rozpoczynającego się w pierwszych dniach po przyjeździe.
12. Otrzymanie w Ministerstwie Zdrowia prawa wykonywania zawodu.
13. Zarejestrowanie w okręgowych izbach prawa wykonywania zawodu.
14. Złożenie w Urzędzie Wojewódzkim kompletu dokumentów na kartę pobytu.

15. Otrzymanie pozwolenia na pobyt w RP.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób możemy pomóc Ci w załatwieniu spraw zatrudniania w Polsce, pracowników medycznych – cudzoziemców, napisz do nas: kontakt@medimost.eu